Gemeente Waalwijk

CO2-reductie voor vastgoed van de Gemeente Waalwijk

De Gemeente Waalwijk weet dat verduurzamen nodig is om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen. Daarom is door de gemeente een visie opgesteld om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% te verminderen en in 2043 CO2-arm te zijn. De grootste stappen in deze doelstelling worden behaald door de grootschalige opwek van windenergie maar ook het verduurzamen van de 87 gemeentelijke vastgoedobjecten draagt hier aan bij.  

 

Om de verduurzaming van deze objecten op een structurele, logische en financieel aantrekkelijke manier aan te pakken, is het nodig om inzicht te verkrijgen. Gydz helpt de gemeente Waalwijk om dit inzicht te krijgen en uit te werken naar een degelijk plan van aanpak.  

Door gebouwdata te verzamelen en analyseren kan de verduurzaming van 87 objecten geprioriteerd worden.

Inventarisatie van het gemeentelijke vastgoed 

Sinds 2022 ondersteunt Gydz de gemeente Waalwijk bij het verzamelen van de gebouwdata en het analyseren van deze data. Eerst door het opstellen van energiescans en energielabels en vervolgens door het analyseren van energieverbruiken en kosten. Al deze verzamelde data wordt gebruikt om de CO2-reductietool te vullen. Deze tool is uitermate geschikt om de gerealiseerde energiebesparing, maar juist ook de besparing op CO2, als gevolg van verduurzamingsmaatregelen te volgen en erover te kunnen rapporteren.

Het invullen van het EnergieKompas 

Voor de Gemeente Waalwijk is ook actief gebruik gemaakt van het EnergieKompas. Dit EnergieKompas combineert het energielabel van een gebouw met het werkelijke energieverbruik in kWh/m2 van de locatie (de WEii-indicator - Werkelijke Energie Intensiteit Indicator). Op deze manier ontstaat direct een beeld van de hoeveelheid energie die een gebouw in theorie én daadwerkelijk verbruikt. Door vervolgens alle gebouwen in het kompas te plaatsen, is meteen inzichtelijk welke panden het grootste verduurzamingspotentieel hebben en welke acties er ondernomen moeten worden. Een pand met energielabel A++ en een hoog verbruik, vraagt om andere acties dan een gebouw met Label G en een laag energieverbruik. Het EnergieKompas heeft ons belangrijke inzichten gegeven voor het bepalen van de verduurzamingsroute van een pand en de volgorde voor het complete vastgoedportfolio van de Gemeente Waalwijk. 

 

Prioriteren van gebouwen en maatregelen 

Met alle inzichten die verkregen zijn, volgt de stap om de gebouwen en maatregelen te prioriteren. Bij de Gemeente Waalwijk gebeurt dit o.a. op basis van mogelijke CO2-reductie, energiebesparing en kosten(besparing). Hierdoor wordt duidelijk welke prioriteit een object heeft en wanneer deze in de komende jaren aan bod zal komen en tijdig kan worden voorzien in de nodige budgetten.

 

Subsidies en wet- en regelgeving

Bij het bepalen van de verduurzamingsroute wordt ook rekening gehouden met wet- en regelgeving. Denk aan de verplichte maatregelen die voortkomen uit de EED en de informatieplicht. Aanvullend wordt gekeken welke subsidies aangevraagd kunnen worden, op welk moment en voor welke projecten. Dit is ook deels bepalend voor het aanpassen van het MJOP naar een DMJOP (Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan). Zowel in 2022 als in 2023 heeft Gydz de gemeente kunnen faciliteren bij het aanvragen van de DUMAVA subsidie.

DMJOP, implementeren maatregelen en borgen voortgang 

Met alle input en kennis die verzameld is, is het MJOP aangepast naar een DMJOP. Hierdoor ligt vast op welke momenten verduurzamingsmaatregelen doorgevoerd kunnen worden. De deadlines voor het behalen van de CO2-doelstellingen van de gemeente liggen in 2030 en 2043. Daarom worden de maatregelen die geïmplementeerd worden goed geborgd. Door de voortgang bij te houden in de CO2-reductietool is inzichtelijk hoeveel energie en CO2 bespaard zijn. Hierdoor kunnen plannen en planningen bijgesteld en aangepast worden. 

 

Een samenwerking met pragmatische resultaten 

De Gemeente Waalwijk en Gydz werken nauw samen om de CO2-doelstellingen van het gemeentelijk vastgoed te behalen. Collega’s Rob en Cas zijn regelmatig op het kantoor in Waalwijk te vinden om samen met het cluster vastgoed vorm en inhoud te geven aan de plannen en planningen. Marcia Kiep, Sr. Beleidsmedewerker Vastgoed Gemeente Waalwijk, vertelt: 

 

“Ik vind het belangrijk om op het juiste moment de juiste dingen te doen. Verwachtingen managen en investeren op basis van een plan om teleurstelling en desinvestering te voorkomen. Gydz gaat uit van de pragmatische kant van verduurzamen. Ze dragen praktische en haalbare oplossingen voor en ze maken ook nog eens inzichtelijk wat het oplevert. Ik geef aan welke richting we op willen als gemeente en Gydz helpt met het uitstippelen van de route. Daarbij zijn ze ook nog flexibel want die route veranderd ook wel eens. Dit maakt Gydz een deskundige en meedenkende partner. Daarnaast vind ik het inspirerend dat de medewerkers bij Gydz intrinsiek gemotiveerd zijn om de CO2-footprint te verlagen en het klimaat te helpen, dat helpt mij om er tijd voor vrij te maken en er op te investeren.” 

Hier meer over weten?

Neem contact op met
Cas

Of nemen wij contact op?

Bedankt, we nemen spoedig contact op!

Oei, er ging iets mis!
Neem contact met ons op via
info@gydz.nl