Wat is WEii?
Wat is WEii?

Veel van ons zijn bekend met energielabels en hoe deze ons helpen om in te schatten hoe energiezuinig een gebouw is. Recentelijk komt er echter steeds meer aandacht voor het werkelijke energieverbruik van een gebouw. Dit is wat de WEii (Werkelijke Energie intensiteit indicator) laat zien. Deze indicator maakt het energieverbruik van een gebouw per vierkante meter inzichtelijk (kWh/m2) en spiegelt dit met een benchmark. Met deze beoordeling kan je dus achterhalen wat het werkelijke energieverbruik is ten opzichte van andere gebouwen met een gelijke gebruiksfunctie. Waarom dat handig is, leggen we graag verder uit.

Waarom WEii?

Bij het ontwerp van een nieuw gebouw of renovatie wordt de energieprestatie berekend volgens de wettelijke BENG norm (Bijna Energieneutraal Gebouw). De BENG norm is gebaseerd op de methodiek voor het bepalen van energielabels en houdt geen rekening met het gebruik van een gebouw. Een gebouw met hoogwaardige isolatie en zonnepanelen is op papier heel duurzaam. Maar als heel de dag het raam openstaat met de verwarming aan, is de daadwerkelijke energieprestatie veel hoger. Daarom kijkt de WEii-score naar het echte energieverbruik van een gebouw over een periode van een jaar. Een hoger verbruik in de koude maanden kan dus gecompenseerd worden in de zomer.  

Hoe kan ik de WEii-score berekenen?

De WEii is een initiatief van TVVL en DGBC. Zij hebben ook een handige tool ontwikkeld waarmee je de score kan berekenen. Hiervoor heb je de gebruikersoppervlakte per gebruiksfunctie en het energieverbruik nodig.  

Zelf aan de slag met het berekenen van de WEii-Score? Klik hier voor de rekentool.  

De WEii-score kijkt naar het echte energieverbruik van een gebouw over een periode van een jaar.

Wat zijn de klassen en grenzen van de WEii-score?

Niet alle gebouwen hebben eenzelfde gebruiksfunctie. Zo is het logisch dat voor een zwembad meer energie gebruikt wordt dan een kantoor. Daarom is er bij het bepalen van de WEii-scores onderscheid gemaakt tussen deze gebouwtypes. Met deze score kan je zien hoe de werkelijke energieprestatie van een pand zich verhoudt in relatie tot andere panden uit dezelfde sector.  

Klik hier voor een overzicht van de WEii-klassen.

De WEii-score en het klimaatakkoord

In het klimaatakkoord staat de ambitie om in 2050 95% minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990. Om deze doelstelling te realiseren is voor utiliteitsgebouwen een wettelijke eindnorm voor de energetische kwaliteit van een gebouw vastgesteld. Een theoretische energieprestatie dus. Zo moet alle nieuwbouw voldoen aan de BENG-norm. Omdat de werkelijke energieprestatie in de praktijk dus kan afwijken, geeft dit een vertekend beeld bij het behalen van de klimaatdoelen. De WEii-score biedt hier een oplossing voor.  

Download

De voordelen van WEii

  • Inzicht in de gebruiker: de WEii laat het consumptief verbruik zien. Dit geeft inzicht in hoe de gebruikers omgaan met energie in een pand.  
  • Realisme: het laat zien of de berekende energieprestatie in werkelijkheid ook behaald wordt. Daarnaast is de WEii begrijpelijk en laagdrempeliger dan bijvoorbeeld een energielabel. Elke gebouweigenaar kan ermee aan de slag gaan.  
  • Jaarlijkse monitoring: het moedigt gebouweigenaren en gebruikers aan om de jaarlijkse energieprestaties te volgen en aanpassingen uit te voeren voor een betere efficiëntie.
  • Besluitvorming: de score laat zien of er wel of geen actie ondernomen moet worden om het verbruik te verminderen. Dit maakt besluitvorming makkelijker.

De valkuilen van WEii

Er zijn ook valkuilen te benoemen. Als een gebouw namelijk niet fulltime gebruikt wordt, is de kans op een positieve WEii-score groot. Dit komt omdat er gekeken wordt naar het jaarverbruik en een vastgesteld gebruiksprofiel. Dit kan een vertekend beeld geven.  

Ook kan het zo zijn dat een energiemeter niet alleen het gebouwgebonden verbruik meet, maar ook andere processen. Daarom moet het gebouwgebonden verbruik goed gefilterd worden uit de meetdata. Dit kan met energiemonitoring.

Ik heb een duurzaam gebouw maar een hoge WEii-score, hoe kan dat?

Een hoge WEii-score voor een duurzaam gebouw kan veroorzaakt worden door verschillende factoren. Denk aan een foutieve instelling van de installaties, gebruikers die zich niet bewust zijn van hun gedrag of sluipverbruik.

Wat de oorzaak is, kan achterhaald worden met energiemonitoring.  

Hoe gebruikt Gydz de WEii-score?

Wij gebruiken WEii om te zien hoe een gebouw presteert in vergelijking met soortgelijke gebouwen. Om een echt goed beeld te krijgen, maken we hiervoor gebruik van het EnergieKompas. Het EnergieKompas combineert het energielabel met de WEii.  

Wij gebruiken WEii om te zien hoe een gebouw presteert in vergelijking met soortgelijke gebouwen.

Wil je de energieprestatie van jouw gebouw verbeteren?

Wij geven inzicht in de WEii-score van jouw gebouw of gebouwportfolio en kunnen bepalen welke maatregelen jij kan nemen om nu en in de toekomst de energieprestatie te verbeteren. Benieuwd hoe we dat doen? Neem contact met ons op.