Het EnergieKompas voor gebouwen
Het EnergieKompas voor gebouwen

Elk gebouw vraagt om een andere aanpak als het gaat om verduurzaming. Het EnergieKompas is hiervoor een handige leidraad. Het helpt namelijk om inzicht te geven in de verduurzamingsroute van een gebouw en zelfs een compleet vastgoedportfolio.

Wat doet het EnergieKompas?

Het EnergieKompas combineert het energielabel met de WEii-score (Werkelijke Energie intensiteit indicator). Zo maakt het EnergieKompas voor elk gebouw de meest effectieve verduurzamingsroute inzichtelijk om het gewenste ambitieniveau te behalen. Hoe dat werkt, leggen we uit met twee voorbeelden.

Voorbeeld 1: Een gebouw heeft energielabel A++ en is op papier dus erg duurzaam. Het gebouw is o.a. voorzien van hoogwaardige isolatie, LED verlichting, zonnepanelen en een hybride warmtepomp. Het gemeten energieverbruik (WEii-score) blijkt echter erg hoog te liggen.  

Voorbeeld 2: Een gebouw heeft energielabel F en is op papier dus niet echt duurzaam. Het gebouw heeft enkelglas, leidingen zijn niet geïsoleerd en er is een hoog gasgebruik. Het gemeten energieverbruik (WEii-score) blijkt ook erg hoog te liggen in vergelijking met soortgelijke gebouwen met dezelfde gebruiksfunctie.  

In deze afbeelding zie je de positie van de gebouwen uit voorbeeld 1 en 2 in het EnergieKompas. Op de linkeras staat de WEii-score en onderaan staan de energielabels.

De verduurzamingsroutes

Verduurzamingsroute voor voorbeeld 1: De grootste winst voor energiebesparing zal niet behaald worden door verdere verduurzaming van het pand, maar door bijvoorbeeld aansturing op gedrag of de instellingen van de installaties. Wat de juiste maatregelen zijn, moet blijken uit data en analyses.

Verduurzamingsroute voor voorbeeld 2: De grootste winst voor energiebesparing zit in het verduurzamen van het gebouw. Daarnaast kan er ook gekeken worden naar het gedrag van de gebruikers. Wat de juiste maatregelen zijn, moet blijken uit data en analyses.

In deze afbeelding zie je de positie van de gebouwen uit voorbeeld 1 en 2 in het EnergieKompas met de bijbehorende verduurzamingsroute. In de meest ideale situatie zal het gebouw van voorbeeld 1 naar beneden zakken door het verlagen van het energieverbruik. Het gebouw uit voorbeeld 2 zal zowel naar beneden moeten zakken als naar rechts opschuiven. Dit betekent dus dat zowel de techniek als het energieverbruik verbeterd kan worden.  

Als je bij beide voorbeelden alleen naar het energielabel kijkt, lijkt het logisch om in eerste instantie geen acties te ondernemen voor het gebouw uit voorbeeld 1 met een A++ label. Het EnergieKompas laat echter zien dat hier op een laagdrempelige manier veel energie bespaard kan worden, zonder grote renovaties of aanpassingen aan het gebouw. Daarom is het misschien toch interessant om dit gebouw een hoge prioritering mee te geven.  

Zo maakt het EnergieKompas voor elk gebouw de meest effectieve verduurzamingsroute inzichtelijk om het gewenste ambitieniveau te behalen.

Waarom biedt het EnergieKompas houvast bij het verduurzamen van vastgoed?

Wanneer er plannen op tafel liggen om het vastgoedportfolio te verduurzamen is het handig om een totaaloverzicht te hebben van alle gebouwen. Tijdens de duurzaamheidsreis, plaatsen we alle gebouwen uit een portfolio in het EnergieKompas. Door dit overzicht wordt inzichtelijk:

  • Bij welk gebouwen als eerste stap de grootste winst voor verduurzaming te halen valt.
  • Welke gebouwen in een portfolio prioriteit krijgen.
  • Welke aanpak past bij elk gebouw.


Het EnergieKompas opgedeeld in kwadranten met bijbehorende acties.

Met voorbeeld 1 en 2 hebben we al laten zien dat het EnergieKompas de koers bepaalt voor de verduurzaming van een gebouw. We voegen daar nog één voorbeeld aan toe die we vaak terugzien in de praktijk.  

Voorbeeld 3: Je werkt bij een organisatie of overheidsinstantie en hebt als ambitie om de CO2-uitstoot van alle gebouwen te verlagen. Je hebt daarom het complete vastgoedportfolio in een Excellijst staan. Per gebouw is het energielabel zichtbaar. Je besluit dat alle gebouwen met energielabel D of slechter, de hoogste prioriteit hebben. In eerste instantie lijkt dit een logische aanpak. Maar wat als een gebouw met energielabel E helemaal niet zoveel energie gebruikt en dus weinig CO2 uitstoot? Denk aan een buurthuis dat maar op 2 avonden per week geopend is. Moet dit gebouw een hoge prioriteit krijgen?

Download

Verduurzamingsscenario's, ambities, strategieën en wet- en regelgeving

Het EnergieKompas geeft dus een goed eerste overzicht voor de verduurzaming van een compleet gebouwportfolio. Het is wel belangrijk om ook nog verder te kijken, denk aan:

  • Ambities: wat zijn de duurzaamheidsambities van een organisatie?
  • Strategieën: welke panden zijn in de toekomst nog steeds onderdeel van het portfolio? Zitten er panden tussen die gesloopt, gerenoveerd of afgestoten worden?
  • Wet- en regelgeving: welke maatregelen moeten er genomen worden? Denk aan minimaal energielabel C voor kantoren of maatregelen die genomen moeten worden volgens de EED.

De beperkingen van het EnergieKompas

Het EnergieKompas is een hele handige tool maar heeft ook beperkingen.  

Zo moet er voor het invullen van het EnergieKompas een geldig energielabel beschikbaar zijn en dit is niet altijd het geval. In de meest ideale situatie wordt deze alsnog opgesteld. Als dit niet gebeurt, wordt er een inschatting gemaakt op basis van het werkelijke energieverbruik. Dit kan een vertekend beeld geven.

Er is nog een beperking. De hoeveelheid kWh/m2 die hoort bij een WEii-score verschilt per gebruiksfunctie van een gebouw. Bijvoorbeeld:  

  • Een tehuis met overnachting met de WEii-score "onzuinig" heeft een verbruik van 455 KWh/m2.
  • Een Kinderopvang met de WEii-score "onzuinig" heeft een verbruik van 285 KWh/m2.

Het tehuis met overnachting heeft een veel grotere milieu impact heeft dan de kinderopvang locatie. Dit maakt het soms lastig om te prioriteren.  

Ontdek onze diensten

No items found.

Wil jij ook een duurzamer, gezonder en winstgevender vastgoedportfolio?

Neem contact met ons op.