EED Energie-audit
EED Energie-audit

EED Energie-audit

De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED).

Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van energiestromen binnen een onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan.

Er geldt een verplichting om te rapporteren welke erkende energiebesparende maatregelen er genomen zijn.

Eén van de verplichtingen uit de richtlijn is dat grote ondernemingen en instellingen een EED Energie-audit moeten uitvoeren.

 De audit verplichting geldt voor de volgende ondernemingen: 

  • bedrijven die 250 personen (250 fte) of meer werkzaam hebben, óf
  • bedrijven met een jaaromzet van meer dan €50 miljoen én daarnaast een jaarlijks balanstotaal hebben van meer dan €43 miljoen.

Met de EED Energie-audit worden vier aandachtsgebieden onderzocht op het gebied van energieverbruik van uw pand. Het gaat hierbij om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer en warmte. Op basis van de verzamelde informatie dienen de mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te worden gesignaleerd en gemeten. Hieronder valt ook de verplichting om te rapporteren welke erkende energiebesparende maatregelen er genomen zijn om energie te besparen. Eén van de maatregelen is dus het verplicht monitoren van uw energieverbruik. Dit kunnen wij uit handen nemen. 

 

Download

Begin met energiemonitoring

Energiebeheer begint met energiemonitoring,  ofwel het verzamelen van data over het energieverbruik van je gebouw. Organisaties krijgen inzicht in waar de besparingsmogelijkheden precies zitten en wat de meest effectieve manier is om deze besparingen te realiseren. Maatregelen die eenvoudig zijn door te voeren, waarmee al tot 25 procent kan worden bespaard.

Met eenvoudig door te voeren maatregelen, kan er al snel tot 25 procent worden bespaard.

Daarom Gydz

Onze kracht is het vereenvoudigen van complexe vraagstukken naar begrijpelijke taal. Wij helpen bij het realiseren van een duurzaam en comfortabel gebouw door monitoring en advies op maat.