Informatieplicht Energiebesparing
Informatieplicht Energiebesparing

Informatieplicht Energiebesparing

Duurzaamheid en energiebesparing zijn steeds belangrijkere thema's in onze samenleving geworden. In de strijd tegen klimaatverandering hebben overheden wereldwijd maatregelen ingevoerd om bedrijven bewust te maken van hun energieverbruik en hen aan te moedigen om milieuvriendelijke praktijken te implementeren. In Nederland heeft de overheid de "Informatieplicht Energiebesparing" geïntroduceerd.

De Informatieplicht Energiebesparing is verbonden aan de energiebesparingsplicht zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Indien jouw bedrijf een energiebesparingsplicht heeft, ben je ook verplicht om hier eens in de 4 jaar over te rapporteren aan de gemeente of provincie. Deze rapportageverplichting staat bekend als de informatieplicht.

Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven

De Informatieplicht Energiebesparing is specifiek gericht op bedrijven en instellingen die een aanzienlijk energieverbruik hebben. Dit omvat onder andere winkels, kantoren, fabrieken, zorginstellingen en andere bedrijven. Het doel van deze maatregel is om bedrijven bewust te maken van hun ecologische voetafdruk en hen aan te moedigen energiebesparende maatregelen te nemen. Door bedrijven verantwoordelijk te maken voor hun energieverbruik, wordt verwacht dat ze actief gaan streven naar het verminderen van hun impact op het milieu en het bevorderen van een meer duurzame bedrijfsvoering.

Geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor mijn organisatie?

Verbruikt je bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar?

Dan valt je bedrijf onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer en ben je verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Daarnaast heb je een informatieplicht. Dit wordt de Informatieplicht Energiebesparing genoemd. Sinds 1 juli 2019 ben je verplicht om aan de Wet Milieubeheer-inrichting, via E-loket, te rapporteren welke energiebesparende maatregelen er zijn uitgevoerd.

Wij kunnen ondersteuning bieden bij het indienen van de informatieplicht in het E-loket.

Hoe vaak en wanneer Informatieplicht Energiebesparing indienen?

Eens in de 4 jaar moet er gerapporteerd worden. Dit kan zowel via de informatieplicht energiebesparing als via de onderzoeksplicht energiebesparing. De rapportages dienen uiterlijk 1 december 2023 ingediend te zijn via "Mijn RVO".

Hoe informatieplicht energiebesparing indienen?

Bedrijven kunnen gebruikmaken van een online rapportagetool die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beschikbaar wordt gesteld. In deze tool moeten bedrijven specifieke details verstrekken over hun energieverbruik en de genomen energiebesparende maatregelen. Alhoewel organisaties de rapportage zelf kunnen opstellen en indienden is het wel essentieel dat nauwkeurige en volledige gegevens verstrekt worden om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Daarom kiezen veel organisaties ervoor om toch een deskundige in te schakelen.

Wat staat er in de rapportage voor de Informatieplicht Energiebesparing?

De basis voor de rapportage is de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing. In deze lijst staan alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Bij elke erkende maatregel kan je aangeven of je de maatregel wel of niet hebt uitgevoerd. Ook kan je aangeven als je een alternatieve maatregel hebt uitgevoerd in plaats van de erkende maatregel.

Goed om te weten: De maatregelen op de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) hebben een terugverdientijd van 5 jaar of minder. De terugverdientijd is een aanname en gemiddelde en verschilt per situatie en gebouw. Wil je weten of de terugverdientijd van een maatregel in jouw situatie ook echt 5 jaar of minder is? Wij kunnen dit voor je berekenen en onderbouwen met onze SmartScan Energie. Zo weet je welke kosteneffectieve energiebesparende maatregelen je uit kan laten voeren.

De voordelen van Informatieplicht Energiebesparing

Hoewel sommige bedrijven de Informatieplicht Energiebesparing als een extra administratieve last kunnen zien, brengt het belangrijke voordelen met zich mee. Ten eerste stelt het bedrijven in staat om hun energieverbruik en potentiële besparingen beter te begrijpen. Door deze gegevens te analyseren, kunnen bedrijven waardevolle inzichten krijgen en gerichte maatregelen nemen om hun energie-efficiëntie te verbeteren.

Ten tweede draagt de Informatieplicht Energiebesparing bij aan de overkoepelende doelstellingen van duurzaamheid en klimaatbescherming. Door te investeren in energiebesparing kunnen bedrijven hun groene imago versterken, kosten besparen en bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Download

SmartScan Energie

Gydz inventariseert welke maatregelen volgens de Informatieplicht Energiebesparing relevant zijn met behulp van een energiescan. Onze SmartScan energie geeft op een eenvoudige manier weer welke maatregelen verplicht zijn, wat het kost om deze uit te voeren, wat de terugverdientijd is en welke besparing daaraan is gekoppeld. Daarnaast kunnen wij ondersteuning bieden bij het indienen van de informatieplicht in het E-loket.

Begin met energiemonitoring

Wil je op een consequente manier je energieverbruik beheersen en verbeteren, dan is energiemonitoring een onmisbare hulp. Met energiemonitoring zet je namelijk een belangrijke stap in het besparen van energie. Door het monitoren van het verbruik, krijg je inzicht in de energieprestaties van je bedrijf. Hieruit kunnen mogelijkheden voor energiebesparing worden bepaald. Gemiddeld gezien kun je door toepassing van energiemonitoring 10-15% besparen op energieverbruik. Dit maakt monitoring een interessante investering. 

Met energiemonitoring zet je  een belangrijke stap in het besparen van energie.

Daarom Gydz

Onze kracht is het vereenvoudigen van complexe vraagstukken naar begrijpelijke taal. Wij helpen bij het realiseren van een duurzaam en comfortabel gebouw door monitoring en advies op maat.