Green Deal Zorg, de weg naar CO2-reductie
Green Deal Zorg, de weg naar CO2-reductie

Green Deal Zorg, de weg naar CO2-reductie

In een wereld waarin duurzaamheid en milieubescherming steeds belangrijker worden, is het essentieel dat alle sectoren hun steentje bijdragen. Een sector die niet mag achterblijven, is de gezondheidszorg. Gelukkig zijn er initiatieven zoals de Green Deal Zorg, die de zorgsector helpen vergroenen en duurzamer maken. In dit artikel lees je meer over de Green Deal Zorg en geven we handige tips om de doelstellingen voor CO2-reductie te behalen.

Wat is de Green Deal Duurzame Zorg?

Green Deal Zorg is een initiatief van Milieu Platform Zorgsector (MPZ). Het is een samenwerking tussen de overheid, zorginstellingen, patiëntenorganisaties, kennisinstellingen en bedrijven. Het doel is om duurzaamheid in de zorgsector te vergroten door middel van concrete acties en doelstellingen. Deze acties zijn gericht op het verminderen van de ecologische voetafdruk van zorginstellingen, het bevorderen van een gezonde leefomgeving voor patiënten en het stimuleren van duurzame innovatie binnen de zorg. In 2015 werd de eerste Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. Inmiddels is de derde Green Deal Zorg gepresenteerd.


Het verschil tussen Green Deal Zorg 2.0 en 3.0

Een belangrijk verschil tussen Green Deal Zorg 2.0 en 3.0 ligt in de verdieping en verbreding van de doelstellingen. Green Deal Zorg 2.0 legt de nadruk op het verminderen van de CO2-uitstoot en het bevorderen van energiebesparing in zorginstellingen. Deze tweede versie heeft al aanzienlijke resultaten opgeleverd, zoals de installatie van zonnepanelen, het verbeteren van isolatie en het bevorderen van energie-efficiëntie in ziekenhuizen en andere zorgfaciliteiten.

Met Green Deal Zorg 3.0 is het doel ambitieuzer geworden. Naast CO2-reductie en energiebesparing richt deze versie zich ook op andere belangrijke thema's, zoals het verminderen van medicijnafval, het stimuleren van duurzaam voedsel en het creëren van een circulaire economie binnen de zorgsector. Door deze bredere aanpak wil Green Deal Zorg 3.0 de duurzaamheid in de zorgsector naar een hoger niveau tillen en een voorbeeld stellen voor andere sectoren.

De voordelen van Green Deal Zorg

Het ondertekenen van de Green Deal Duurzame Zorg biedt tal van voordelen voor zorginstellingen. Ten eerste draagt het bij aan een betere leefomgeving voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Door de CO2-uitstoot te verminderen, energie-efficiëntie te bevorderen en duurzame praktijken te implementeren, kunnen zorginstellingen een gezondere omgeving creëren die het herstel en het welzijn van patiënten bevordert.

Daarnaast kan de Green Deal Zorg helpen om kosten te besparen. Door energie-efficiëntie te verbeteren en over te stappen op duurzame energiebronnen, kunnen zorginstellingen hun energierekeningen verlagen en middelen vrijmaken voor andere belangrijke zorg gerelateerde uitgaven. Bovendien kan het verminderen van medicijnafval en het bevorderen van duurzaam voedsel de kosten verder verlagen en de efficiëntie van de zorgpraktijken verbeteren.

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland.

Minder CO2-uitstoot met de Green Deal Zorg

Eén van de belangrijkste thema's binnen de Green Deal Duurzame Zorg is CO2-reductie. Het RIVM heeft berekend dat de zorgsector verantwoordelijk is voor 7% van de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Dit komt onder andere door het energieverbruik van gebouwen, transport en afvalproductie. Het verminderen van de CO2-uitstoot is daarom een cruciaal onderdeel van duurzame zorgpraktijken.

De Green Deal Zorg geeft als concrete doelstelling 55% CO2-reductie in 2030. Daarnaast is er het doel om de gebouwde omgeving in 2050 geheel CO2-neutraal te laten zijn.

CO2-reductietool Milieuplatform Zorg

MPZ (Milieu Platform Zorgsector) heeft een CO2-routekaart en CO2-reductietool ontwikkelt voor het verduurzamen van vastgoed. Dit is een praktisch instrument dat zorginstellingen helpt bij het meten en verminderen van hun CO2-uitstoot. Het is een tool die speciaal is ontwikkeld voor het vastgoed van de zorgsector en biedt een gestructureerde aanpak om de CO2-voetafdruk van een zorginstelling in kaart te brengen en mogelijke reductiemaatregelen te identificeren.

In de CO2-reductietool worden verschillende bronnen meegenomen, om kosten en besparingen te bepalen voor diverse energiebesparende maatregelen. Door deze gegevens te verzamelen en te analyseren, kunnen zorginstellingen hun huidige emissieprofiel begrijpen en identificeren welke aspecten in hun vastgoed de meeste uitstoot genereren.

Een belangrijk aspect van de CO2-reductietool is het vermogensdashboard, waarin zorginstellingen verschillende reductiescenario's kunnen simuleren. Door verschillende maatregelen en investeringen in te voeren, kunnen zorginstellingen de mogelijke effecten op hun CO2-uitstoot en energieverbruik berekenen. Op deze manier kunnen ze de impact van potentiële maatregelen voorspellen en beslissingen nemen op basis van gedegen data.

De CO2-reductietool is dus een heel handig instrument maar vraagt wel een grote tijdsinvestering om deze zelf op de juiste manier in te zetten. Daarom is het goed om te weten dat er partijen zijn die hierbij kunnen helpen en dit werk uit handen kunnen nemen.    

Download

De uitdagingen voor CO2-reductie en energiebesparing

Hoewel de Green Deal Zorg veel voordelen biedt, zijn er ook uitdagingen verbonden aan het committeren aan dit initiatief.  

Uitdaging 1: Een unieke aanpak per locatie

Een zorginstelling heeft vaak meerdere locaties en elke locatie vraagt om een eigen aanpak om energie te besparen. Wordt een locatie 24/7 gebruikt? Of alleen tijdens werkdagen? Is een gebouw al wat ouder, of is het recent opgeleverd met de nieuwste technieken? Deze unieke benadering per gebouw vraagt om een goed inzicht en een duidelijk plan van aanpak met verschillende duurzaamheidsscenario’s. In deze duurzaamheidsscenario’s worden de investeringen afgezet tegenover het beoogde resultaat in euro’s en CO2-reductie. Ook wordt gekeken op welk moment en in welke volgorde de maatregelen het best uitgevoerd kunnen worden.  

Uitdaging 2: Budget en investeringen

Een andere uitdaging is budget. Alhoewel veel maatregelen op de lange termijn zorgen voor besparingen, vraagt het vaak in eerste instantie om een investering. Daarnaast is het vaak ook lastig om te bepalen welke investering de meeste besparing oplevert. Zowel in euro’s als in energie.

Uitdaging 3: Medewerkers mentaliteit

De laatste uitdaging is het creëren van bewustzijn en betrokkenheid bij alle medewerkers. Het veranderen van gedrag en het implementeren van duurzame zorglocaties vereist een gecoördineerde inspanning en een mentaliteitsverandering op alle niveaus van de organisatie. Medewerkers kunnen worden gestimuleerd om bewust om te gaan met energie, water en afval door middel van bewustwordingscampagnes, trainingen en beloningssystemen om duurzaamheid in de dagelijkse praktijk te integreren. Het betrekken van medewerkers bij het verduurzamingsproces en het stimuleren van hun betrokkenheid kan een grote impact hebben op het succes van de Green Deal Zorg.


Minder CO2-uitstoot voor gebouwen: waar te beginnen?

Heb je de Green Deal Zorg ondertekend, of ben je dit van plan? Gydz helpt jouw organisatie bij het reduceren van de CO2-uitstoot van gebouwen. Bij Gydz geloven we dat energiemonitoring de basis is van energiebesparing. Met energiemonitoring wordt het energieverbruik inzichtelijk en kan onnodig verbruik opgespoord worden. Laaghangend fruit noemen we dat, zonder ingrijpende en dure maatregelen. Daarna kijken we verder naar de verschillende duurzaamheidsscenario's en bepalen we welke erkende maatregelen energiebesparing uitgevoerd kunnen worden. Zo bepalen we samen de invulling van de CO2-recutietool en routekaart.

Laten we ons samen inzetten voor een groene revolutie in de zorg en een positieve impact hebben op de gezondheid van patiënten, medewerkers en onze planeet.

Neem contact met ons op

Benieuwd hoe wij andere organisaties helpen met het halen van de doelstellingen uit de Green Deal Zorg?

Lees de case van SDW

Lees de case van Prisma

Met energiemonitoring wordt het energieverbruik inzichtelijk en kan onnodig verbruik opgespoord worden. Laaghangend fruit noemen we dat, zonder ingrijpende en dure maatregelen. Daarna kijken we verder naar de verschillende duurzaamheidsscenario's en bepalen we welke erkende maatregelen uitgevoerd kunnen worden.

Onze kracht is het vereenvoudigen van complexe vraagstukken naar begrijpelijke taal. Wij helpen bij het realiseren van een duurzaam en comfortabel gebouw door monitoring en advies op maat.