SDW

Directe energiebesparing en concrete verduurzamingsplannen voor SDW locaties

Verduurzaming locaties

SDW ondersteunt mensen met een beperking of ontwikkelingsachterstand met wonen, leren, leven en werken. Om een positieve bijdrage te leveren aan het behalen van (inter)nationale klimaatdoelen, zijn ze begonnen met het verduurzamen van verschillende locaties.

Het resultaat: energiebesparing, gezonder binnenklimaat en verduurzamingsacties in het MJOP

De oorspronkelijke vraag van SDW was om met energiemonitoring het vastgoedportfolio energiezuiniger te maken en zo CO2-uitstoot, verbruik en kosten te reduceren. Dit leverde voor 8 locaties een energiebesparing op. Door de wil om te verduurzamen en de wettelijke eisen die horen bij de Informatieplicht, is dit aantal later uitgebreid naar 14 locaties. Ook zijn we gestart met binnenklimaat monitoring voor een gezondere en fijnere omgeving.  

De laatste opdracht is het uitvoeren van een duurzaamheidsreis. Dit is een portfolioanalyse waarin Gydz per gebouw verschillende verduurzamingsscenario’s uitwerkt en maatregelen koppelt aan het MJOP.  

Energie en kosten besparen met energiemonitoring  

Er is op 14 geselecteerde locaties energiemonitoring toegepast. Hieronder vallen onder andere het hoofdkantoor, enkele woonlocaties en dagactiviteitencentra. Met energiemonitoring wordt het energieverbruik inzichtelijk gemaakt en onnodig verbruik opgespoord. Dit geeft inzicht in de prestaties van het vastgoed en in de resultaten van uitgevoerde verduurzamingsmaatregelen in CO2-besparing en kosten.

Duurzaamheidsreis voor het behalen van de doelen uit de Green-Deal zorg

SDW heeft zich gecommitteerd aan de Green-Deal zorg en wil de CO2-uitstoot van de organisatie reduceren. Daarom wordt er gewerkt met de CO2-reductietool van Milieuplatform Zorg (MPZ). Onderdeel van de duurzaamheidsreis was een kennissessie waarbij SDW medewerkers deze tool op de juiste manier leerden gebruiken. Dit was meteen een mooie kans om te inspireren over energiebesparing en inhoudelijke vragen over de Green-Deal zorg te beantwoorden.

Tijdens de duurzaamheidsreis zijn doelstellingen vastgelegd en verschillende maatregelenpakketten uitgewerkt met bijbehorende verwachtingen van CO2-reductie. Door deze maatregelen te koppelen aan het MJOP, wordt inzichtelijk wat het effect is van verduurzaming op verschillende momenten. Zo is het mogelijk om keuzes te maken met duidelijk inzicht in de kosten en ROI. In zowel euro’s als CO2-reductie. Op deze manier draagt het verduurzamen van verschillende locaties bij aan het behalen van de doelen uit de Green-Deal zorg.  

Hier meer over weten?

Neem contact op met
Cas

Of nemen wij contact op?

Bedankt, we nemen spoedig contact op!

Oei, er ging iets mis!
Neem contact met ons op via
info@gydz.nl