Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)

Energiezuinigere scholen voor OMO

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) heeft ruim 60 schoollocaties verspreid over voornamelijk Noord-Brabant. Bij de ambitie om het vastgoed duurzamer te maken en hierdoor de CO2-uitstoot te verlagen, is ondersteuning gevraagd. Gydz helpt OMO om de mogelijkheden, benodigde investeringen en CO2-reductie voor de schoolgebouwen en op portfolioniveau in kaart te brengen.

Onderbouwde verduurzamingskeuzes maken met inzicht in CO2-reductie en besparingen.

Gebouwopnames als nulmeting

Met gebouwopnames (energiescans) is in kaart gebracht op welke manier de scholen kunnen verduurzamen. Tijdens de opnames wordt onder andere gekeken naar de gebouwschil, de gebouwinstallaties en het gebruik van het pand. Om te zien hoe het gebouw presteert ten opzichte van andere gebouwen, maken we gebruik van de WEii-score. Ook zijn de gebouwopnames een startpunt voor het bepalen van de energiebesparende maatregelen.

 

Het invullen van de CO2-reductietool

Na het uitvoeren van de gebouwopnames en het opstellen van de rapportages zijn de resultaten verwerkt in een centraal overzicht. Het totale energieverbruik, energiekosten en CO2-uitstoot zijn vastgelegd in de CO2-reductietool. Deze tool maakt de CO2-reductie, kosten en besparingen inzichtelijk voor het hele gebouwportfolio.  

Portfolioaanpak met de duurzaamheidsreis

De vervolgvraag van OMO was om op portfolioniveau meer inzicht te krijgen in de verschillende duurzaamheidsscenario’s en prioritering van de energiebesparende maatregelen. Dit gebeurt tijdens de Gydz duurzaamheidsreis. Tijdens deze reis gaan we in zes stappen op weg naar gezonde, duurzame en winstgevende gebouwen. Met elkaar bepalen we de doelstellingen voor het vastgoed en de organisatie om daar vervolgens stap voor stap naar toe te werken.

De gebouwopnames en de ingevulde CO2-reductietool werden zo onderdeel van één traject: de duurzaamheidsreis.

 

Inzicht in energieverbruik met monitoring

De volgende stap in de duurzaamheidsreis is energiemonitoring. Hierdoor kunnen we afwijkingen in verbruik constateren, verbruikspatronen analyseren en besparingen identificeren. Denk aan het uitschakelen van apparatuur in de nacht of het aanpassen van kloktijden in vakanties. Daarnaast kunnen we met energiemonitoring het effect van energiebesparende maatregelen valideren zodra deze zijn uitgevoerd.

Hiervoor worden de bestaande slimme meters bij de scholen uitgelezen en alle metingen inzichtelijk gemaakt in het Gydz energiemonitoringsportaal.

 

Op weg naar energiezuinigere scholen

Alle stappen die samen met OMO doorlopen worden, dragen bij aan energiezuinigere schoolgebouwen en het behalen van de landelijke klimaatdoelstellingen. De data, scenario’s en prognoses helpen om op portfolioniveau onderbouwde keuzes te maken over welke maatregelen uitgevoerd kunnen worden, op welk moment en in welke volgorde.

De Sr. Beleidsmedewerker Huisvesting aan het woord:

"Bij OMO werken we aan de verduurzaming van onze schoolgebouwen. Gydz helpt ons om de koers te bepalen voor het behalen van onze ambities. Inzicht in de gebouwen, data en prognoses maken het overzichtelijk en geven vertrouwen. Zo maken we de juiste keuzes op het juiste moment."

Hier meer over weten?

Neem contact op met
Cas

Of nemen wij contact op?

Bedankt, we nemen spoedig contact op!

Oei, er ging iets mis!
Neem contact met ons op via
info@gydz.nl