Klimaatakkoord: op weg naar 49% minder CO2-uitstoot in 2030
Klimaatakkoord: op weg naar 49% minder CO2-uitstoot in 2030

Klimaatakkoord: op weg naar 49% minder CO2-uitstoot in 2030

Het Klimaatakkoord is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van het akkoord van Parijs uit 2015.

Het Klimaatakkoord moet resulteren in een CO2-reductie van tenminste 49% in 2030 en 95% in 2050 ten opzichte van 1990.
Om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te behalen, zijn er voor bedrijven 4 opties om hun CO2-uitstoot te verminderen:

  • Energiebesparen;
  • Inkoop verduurzamen;
  • Vervoer vergroenen;
  • Zuiniger omgaan met grondstoffen. 

Om te starten met duurzaam ondernemen is het belangrijk om de CO2-voetafdruk van je organisatie in kaart te brengen.

Wij nemen je mee op duurzaamheidsreis

Wij geven invulling aan CO2 reductie door het faciliteren van een verduurzamingstraject waarbij we kijken naar het gebouw én de gebruiker. Dit noemen we de duurzaamheidsreis. Hierbij meten we de huidige CO2 uitstoot en gaan we gezamenlijk een traject aan om (eventueel m.b.v. financiering en subsidieregelingen) de juiste verduurzamingsstappen te treffen om de CO2 uitstoot van jouw organisatie te verminderen.

Onze aanpak bestaat uit 5 simpele stappen om de CO2 reductie voorstellen te vertalen naar concrete acties.

  • Stap 1: inventariseren van bestaande gebouwen met onze SmartScan energie;
  • Stap 2: vaststellen van beleid en ambities van de organisatie;
  • Stap 3: vertalen van deze ambities en uitkomst gebouwopnames in CO2 reductietool;
  • Stap 4: bepalen scenario’s voor verduurzaming;
  • Stap 5: vaststellen stappenplan om verduurzaming te realiseren. 

Download

Samen op weg naar 49% minder CO2 uitstoot in 2030

Wij geven invulling aan CO2 reductie door het faciliteren van een verduurzamingstraject waarbij we kijken naar het gebouw én de gebruiker.

Ontdek onze diensten

Daarom Gydz

Onze kracht is het vereenvoudigen van complexe vraagstukken naar begrijpelijke taal. Wij helpen bij het realiseren van een duurzaam en comfortabel gebouw door monitoring en advies op maat.