Verplicht: energielabel C voor kantoren
Verplicht: energielabel C voor kantoren

Verplicht: energielabel C voor kantoren

Sinds 1 januari 2023 moeten kantoren minimaal energielabel C hebben. Vanaf die datum mogen kantoren met een label D tot en met G niet meer gebruikt worden als kantoorruimte. Dit betekent dat eigenaren van kantoorpanden moeten investeren in energiebesparende maatregelen om het gewenste energielabel C te behalen. Niet voldoen aan deze verplichting kan leiden tot boetes die kunnen oplopen tot 81.000 euro of zelfs sluiting van het pand.

Waarom is energielabel C verplicht?

Het energielabel C voor kantoren geeft aan hoe energiezuinig een kantoorgebouw is. Een kantoor met energielabel C wordt beschouwd als relatief energiezuinig en voldoet aan bepaalde duurzaamheidseisen.

De invoering van energielabel C voor kantoren heeft als doel om de energie-efficiëntie te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen in de kantorensector. Het stimuleert kantooreigenaren en -gebruikers om te investeren in energiebesparende maatregelen en duurzame technologieën, wat niet alleen bijdraagt aan het milieu, maar ook kan leiden tot lagere energiekosten op de lange termijn.

Het energielabel C is onderdeel van het beleid om Nederland te verduurzamen en de energieprestaties van gebouwen te verbeteren. Het is een belangrijke stap voor een duurzamere toekomst en een groenere werkomgeving met een lagere CO2-footprint. In 2050 moet de gebouwde omgeving bijna CO2-neutraal zijn.

Handhaving van het Energielabel C voor Kantoren

De handhaving van gebouwen en de voorwaarden voor gebruik in geval van overtreding worden vastgesteld door gemeenten en omgevingsdiensten. Als onderdeel van deze handhaving kan een planning worden opgesteld om zo snel mogelijk een voldoende energielabel te behalen.

Wist je dat: De rvo (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) schatte dat per 1 januari 2023 nog 45% van de kantoorpanden niet voldeed aan de verplichting. Van deze 45% heeft 10% energielabel D of lager. 35% had op dat moment nog geen geregistreerd label.

Sinds 2023 is energielabel C of hoger verplicht voor kantoorpanden. Voldoe je hier niet aan dan riskeer je een boete of sluiting.

Uitzonderingen voor Energielabel C voor Kantoren

Hoewel de handhaving streng is, zijn er enkele uitzonderingen op de verplichting van het energielabel C voor kantoren. Bijvoorbeeld:

  • Monumentale panden: Kantoorpanden die als monument zijn geregistreerd, zijn vrijgesteld van de energielabelverplichting;
  • Tijdelijke gebouwen: Kantoren die een tijdelijk karakter hebben (maximaal 2 jaar) hoeven geen energielabel C te hebben;
  • Kleine kantoren: De gebruiksoppervlakte in het gebouw van de kantoorfuncties en nevenfuncties is kleiner dan 100 m2;
  • Minder dan 50% van oppervlakte voor kantoorfunctie: de oppervlakte voor kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) beslaat minder dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • Lange terugverdientijd maatregelen: De benodigde maatregelen om energielabel C te behalen hebben een terugverdientijd van meer dan 10 jaar.

Energielabel C voor Kantoren en het Bouwbesluit

De verplichting van het energielabel C voor kantoren is opgenomen in het Bouwbesluit. Dit Bouwbesluit bevat voorschriften waaraan bouwwerken in Nederland moeten voldoen op het gebied van onder andere veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Het opnemen van het energielabel C in het Bouwbesluit benadrukt het belang van energiezuinige kantoorpanden voor een duurzame toekomst.

Welke maatregelen voor een hoger energielabel?

Energielabel C komt neer op een Energie-Index van maximaal 1,3. De Energie-Index is een waarde die de energieprestatie van een gebouw weerspiegelt en die tot stand komt via een berekening. Hoe lager de Energie-Index, des te beter is de ‘energieprestatie’ van het gebouw. Hieronder stellen wij enkele energiebesparende maatregelen voor die het meeste effect hebben op een hoger energielabel:

  • Vervang huidige verlichting overal voor LED-verlichting;
  • Vervang conventionele ketels voor HR-ketels;
  • Vervang glas voor HR++ glas voor betere isolatie;
  • Zorg voor goede isolatie van daken, gevels en vloeren.
Download

Energielabel C voor kantoren, schakel een energieadviseur in

Weet je nog niet welk energielabel jouw kantoor heeft? Of wil je advies over welke maatregelen je door kan voeren voor een hoger energielabel? Bij Gydz maken wij energielabels en geven we advies om gebouwen duurzamer, winstgevender en comfortabeler te maken. We adviseren niet alleen over installatietechnische maatregelen maar geven ook inzicht in het energiebeheer van je pand. Energiebeheer begint met energiemonitoring, ofwel het verzamelen van data over het energieverbruik van je gebouw. Organisaties krijgen inzicht in waar de besparingsmogelijkheden precies zitten en wat de meest effectieve manier is om deze besparingen te realiseren. Maatregelen die eenvoudig zijn door te voeren, waarmee al tot 25% kan worden bespaard.

Neem contact met ons op

Met eenvoudig door te voeren maatregelen, kan er al snel tot 25% worden bespaard.

Daarom Gydz

Onze kracht is het vereenvoudigen van complexe vraagstukken naar begrijpelijke taal. Wij helpen bij het realiseren van een duurzaam en comfortabel gebouw door monitoring en advies op maat.