Koning Willem I College

Reduceren energieverbuik en CO2-uitstoot

Speciale aandacht voor duurzaamheid

Het Koning Willem I College (KWIC) is een ROC school in ’s-Hertogenbosch, die zich richt op MBO. Sinds 2009 is het KWIC een UNESCO-school, waardoor speciale aandacht uitgaat naar duurzaamheid in zowel beleidsvorming als opleidingen. .

Het resultaat: een besparing van meer dan € 5.000 per jaar!

Meten is weten

In lijn met de thema’s van het UNESCO-gedachtegoed werken we samen met het Koning Willem I College aan het reduceren van energieverbruik en CO² uitstoot voor twee onderwijslocaties. We voorspellen het energieverbruik van de installaties en kunnen op die manier onnodig verbruik opsporen. Samen met de technische dienst, installateurs en onderhoudspartijen bepalen we vervolgens praktische vervolgstappen om tot besparingen te komen.

Resultaten

Door het real-time meten van het energieverbruik hebben we een beeld gekregen van de belasting van de elektriciteitsvoorziening. Hierdoor is gebleken dat er voldoende overcapaciteit is om een nieuwbouwlocatie aan te sluiten op de bestaande installatie. Waar men dacht extra voorzieningen te moeten aanbrengen, is dat nu niet meer nodig.

Daarbij hebben we door de analyse van energiestromen in het gebouw onnodig verbruik op kunnen sporen. Een aantal kleine aanpassingen aan de installatie resulteerden al in een besparing van € 2.000,- per jaar.

Hier meer over weten?

Neem contact op met
Cas

Of nemen wij contact op?

Bedankt, we nemen spoedig contact op!

Oei, er ging iets mis!
Neem contact met ons op via
info@gydz.nl