Stichting Prisma

Inventariseren energiebesparende maatregelen voor 43 gebouwen

Energiebesparende maatregelen

Stichting Prisma heeft zich gecommitteerd aan de Greendeal 2.0 en heeft als onderdeel daarvan een groot deel van haar gebouwen geïnventariseerd op energiebesparende maatregelen.

Het resultaat: per locatie de maatregelen voor energiebesparing in beeld.

Daarbij heeft Stichting Prisma gekozen om de CO₂-reductie tool van Milieu Platform Zorg in te zetten als managementinstrument om de totale CO₂-reductie in kaart te brengen en te rapporteren.  

Gydz ondersteund Prisma door het uitvoeren van gebouwopnames die gericht zijn op het inventariseren van energiebesparende maatregelen. De Gydz SmartScans Energie worden ingezet als tool ter inventarisatie van de prestaties en bespaarpotentieel van het huidige vastgoed. In onze scans worden de relevante energiebesparende maatregelen per locatie op begrijpelijke wijze gepresenteerd. 

De uitkomsten van onze SmartScans worden door ons verwerkt in de CO₂-reductie tool van Milieu Platform Zorg.

Hier meer over weten?

Neem contact op met
E-mail
Telefoon

Of nemen wij contact op?

Bedankt, we nemen spoedig contact op!

Oei, er ging iets mis!
Neem contact met ons op via
info@gydz.nl